• biznes.jpg
 • eko.jpg
 • it.jpg
 • transp.jpg

1. Kto może skorzystać z funduszy unijnych  ?
O dofinansowanie z funduszy unijnych mogą ubiegać się różne podmioty tj. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. Pomioty które mogą skorzystać z danego konkursu określane są w jego regulaminie.

2. Jak wybrać właściwe źródła dofinansowania projektu z funduszy unijnych?.
Przygotowując projekt, dla którego chcemy pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych proponujemy skorzystać z następującej ścieżki:

 • Sporządzić listę wszystkich zakupów (nakładów), które chcielibyście Państwo zrealizować w ramach planowanego projektu,
 • Podzielić planowane zakupy na te, które uznajecie Państwo za niezbędne i te które mogą być wykonane w późniejszym terminie – czyli uzupełniające,
 • Określić wstępny ich koszt,
 • Zsumować wszystkie koszty i odpowiedzieć na pytanie, czy posiadacie Państwo minimum 20% środków (tzw. wkładu własnego) na sfinansowanie wydatków koniecznych,
 • Jeżeli nie posiadacie Państwo 20% środków na sfinansowanie nakładów koniecznych, część tych nakładów należy przesunąć do grupy nakładów uzupełniających,
 • Kolejny etap to sklasyfikowanie Państwa przedsiębiorstwa – czy jest to mikro, mały, średni, czy duży podmiot,
 • Kolejna czynność to odpowiedź na pytanie do jakiego poziomu procentowego możliwe w Państwa województwie dofinansowanie z funduszy unijnych dla Państwa przedsiębiorstwa (czy jest to 35%, czy może 85% wartości nakładów inwestycyjnych),
 • Następna czynność to odpowiedź na pytanie, skąd ewentualnie pozyskać środki na sfinansowanie inwestycji, jeżeli 20% wkład własny wraz z maksymalnym poziomem dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych nie starcza na pokrycie wszystkich nakładów (np. wkład własny wynosi 20%, maksymalny poziom dofinansowania dla Państwa przedsiębiorstwa wynosi 55% - skąd zatem pozyskać brakujące 25% nakładów inwestycyjnych) – na to pytanie odpowiedzi udzielają także konsultanci,
 • Ostatnim etapem - jest wybór konkursów do których możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie – na tym etapie wskazana jest pomoc konsultantów. Należy pamiętać, że Fundusze Unijne to nie tylko dotacje bezzwrotne. Dostępne są także finansowania preferencyjne np. zwrotne pożyczki z stopą procentowa równa zero lub poręczenia dla start -upów.

3.  Jak ułożyć harmonogram prac?
Po dokonaniu wyboru konkursów do  których planujecie Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych, jednocześnie określą się terminy składania tych wniosków, okresy ich rozpatrywania i przypuszczalne terminy decyzji. Na tej podstawie można należy ułożyć wstępny harmonogram dokonywania wydatków – czyli wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy. W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej, każdy projekt ma szczegółowo określone terminy, których należy przestrzegać – jednak na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie tworzony jest tylko harmonogram wstępny.

4. Jak monitorować pojawianie się nowych naborów wniosków?
Aby być na bieżąco zalecamy śledzenie aktualnych naborów wniosków i korzystanie z kilku możliwych programów internetowych. Zwiększy to nasze szanse w drodze po Unijne wsparcie. Harmonogramy na kolejny rok publikowane są do końca listopada w roku poprzedzającym.

5.  Kiedy możliwe jest podpisanie umowy o dofinansowanie?
Po spełnieniu wszelkich formalności, otrzymaniu pozytywnej oceny formalno – prawnej oraz pozytywnej oceny merytorycznej  i przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych, ostatnim etapem jest  podpisanie umowy o dofinansowanie. 


6. Jak przebiega realizacja projektu?
Teraz rozpoczyna się równie istotne wyzwanie – tj. realizacja oraz rozliczenie projektu. Twoim partnerem podczas realizacji i rozliczenia projektu będzie instytucja, która udzieliła wsparcia.


7. Kiedy następuje zamknięcie projektu oraz jego rozliczenie?
W tym okresie musisz utrzymać zakładane efekty projektu, zakupione maszyny oraz sprzęt potrzebny do jego realizacji. Poziom zatrudnienia, rozliczenia z podwykonawcami itp. Długość okresu trwałości zależy od tego jaki podmiot reprezentujemy.