• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Uczestnictwo w zagranicznych wydarzeniach to ogromna szansa na wejście na nowe rynki, a docelowo pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie zysków. Z nowym rokiem rozpoczął się  konkurs z RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dedykowany do grup przedsiębiorstw. Jedna firma może pozyskać nawet do 350 tys. zł wsparcia, a projekt trzeba zrealizować do końca września 2019 r.

 

Podbój rynków europejskich - czy jest to możliwe ? Oczywiście, że tak! Przykładem tego są firmy takie jak CD Projekt czy Topsil Global, które wykorzystały fundusze unijne, aby dotrzeć ze swoją ofertą do klientów zagranicznych, tym samym zwiększając ilość kontraktów oraz popularność swoich produktów i usług oferowanych przez mazowieckich przedsiębiorców poza granicami kraju.

W regionalny program operacyjny dla Mazowsza 3.2.2 zostanie zainwestowane ponad 115 mln zł. Środki będzie można wykorzystać na udział w wizytach studyjnych, krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. Maksymalne dofinansowanie projektu wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

 

3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”

 

Czas trwania konkursu:

30.12.2016 – 03.03.2017

Konkurs skierowany jest dla :

- MŚP;

- jednostki naukowe;

- spółki celowe;

- powiązania kooperacyjne;

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarządowe;

- samorząd gospodarczy.