• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Plan ukierunkowany jest na dwa obszary: duże inwestycje infrastrukturalne i innowacyjne oraz projekty małych i średnich firm. W sumie - uwzględniając oba "okna" - według stanu na 24 maja "Polska zajmuje 6. pozycję w UE w wykorzystaniu środków Planu Junckera".

 

Odnośnie inwestycji infrastrukturalnych oraz innowacyjnych plasujemy się na piątym miejscu; wartość zatwierdzonych projektów to ponad 4,5 mld euro. Dla porównania, w przypadku czwartej w tym rankingu Hiszpanii jest to 8,03 mld euro.

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw.

 

Plan powstał w 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE. Była to odpowiedź na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem, które przyczyniło się do spadku poziomu inwestycji w UE o ok. 15 proc. w stosunku do roku 2007. Celem planu jest spowodowanie wzrostu inwestycji europejskich w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury, wzrost konkurencyjności, zwiększenie liczby miejsc pracy jak i ożywienie gospodarcze w sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw. EFIS ma pomóc w wygenerowaniu 315 mld euro do połowy 2018 r. KE już kilka miesięcy temu ogłosiła jednak, że pomysł się sprawdza, więc prawdopodobnie zaproponuje jego przedłużenie do końca 2020 r.