• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Jednym ze sposobów sfinansowania wkładu własnego (także w startupach.) i tzw. luki finansowej (różnica między kwotą całkowitą inwestycji a sumą wnioskowanej dotacji i wkładu własnego), są środki z unijnego funduszu JEREMIE.

Fundusz ten jest jedną z form interwencji publicznej, realizowanej w ramach środków pochodzących z programów unijnych.

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, służąca promowaniu wykorzystania instrumentów pozadotacyjnych, w celu wspierania mikro i małych przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na wkład własny i tzw. lukę finansową.

Luka finansowa powoduje, że niektóre grupy przedsiębiorców, mają problemy z pozyskaniem środków finansowych na realizację uzasadnionych projektów. Luka finansowa dotyka zazwyczaj małe, innowacyjne przedsiębiorstwa.

JEREMIE to wspólne europejskie zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw. To nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Mechanizm ten promuje wykorzystywanie instrumentów inżynierii finansowej w celu usprawnienia dostępu do finansowania dla MŚP poprzez interwencje w ramach funduszy strukturalnych. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: kredyty, pożyczki, poręczenia. Celem mechanizmu JEREMIE jest przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także startupów.

Od 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych a projekt realizuje w sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które:

•          rozpoczynają działalność,

•          nie posiadają historii kredytowej,

•          nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

•          zatrudniają od 1 do 250 pracowników,

•          mają obrót roczny nieprzekraczający 50 mln € oraz posiadają sumę bilansową do 43 mln €,

•          posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie, w którym funkcjonuje JEREMIE,

•          nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu,

•          nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu : 609655288