• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Tak wysoką kwotę Unia Europejska przeznaczyła na dofinansowanie dróg dla pięciu miast w naszym kraju. Dotacją zostały objęte miasta takie jak : Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów.

Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jak poinformował minister rozwoju, wicepremier Mateusz Morawiecki, miasta, które otrzymały granty, zostały wyłonione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa dróg to kluczowa wiadomość nie tylko dla poszczególnych miast, ale i dla całego kraju – stwierdził podczas podpisania umów o dofinansowaniu wiceminister rozwoju, Witold Słowik.