• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

W styczniu zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone do pierwszej edycji konkursu Innotabor. Wartość dofinansowania wyniesie prawie 157 mln zł.

 

Do pierwszej edycji programu Innotabor złożono 14 projektów, które starały się o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Każdy z nich przeszedł pozytywną ocenę formalną, lecz w ocenie merytorycznej zakwalifikowano do dofinansowania tylko 13 projektów.

Pierwszy konkurs w ramach programu Innotabor ogłoszono w połowie lipca zeszłego roku. Ten sektorowy program dedykowany jest projektom dotyczącym taboru szynowego. Innotabor prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kluczowym założeniem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności polskiego przemysłu taboru szynowego jak i przemysłu z nim kooperującego, jak również rozwój nauk związanych z taborem kolejowym.

 

Ważne ! 

Program Innotabor przewiduje ogłoszenie jeszcze 2 konkursów. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w połowie 2018 roku.