• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Wszystkim przedsiębiorcom przypominamy o tym, że cały czas istnieje możliwość skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dofinansowania, którego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki przeznaczone są na inwestycje związane z poprawą higieny oraz bezpieczeństwa w firmach. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 90% kwoty projektu.

Nabór wniosków będzie trwał do momentu wykorzystania środków z puli.

 

 

 

Na co możemy uzyskać wsparcie ?

 

- Optoelektryczne urządzenia ochronne

- Osłony maszyn

- Elementy systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

- Przyrządy ochronne czułe na nacisk

- Urządzenia oczyszczające powietrze

- Przeciwdrganiowe wyroby BHP

- Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne lub dźwiękochłonne.

- Obudowy chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem i polami elektromagnetycznymi

- Dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego; np. wózki widłowe, wózki paletowe

- Instalacja elementów wentylacji ogólnej

- Poprawa BHP przy narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne

- Systemy i elementy wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej

- Urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne

- Urządzenia BHP służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości; np. podnośniki nożycowe, podnośniki koszowe, rusztowania przejezdne

 

Dla kogo?

 

Program przeznaczony jest dla wszystkich płatników składek, z uwzględnieniem sektora MŚP. Poziom dofinansowania zróżnicowany jest ze względu na wielkość podmiotów, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 

Największe wsparcie pozyskać mogą firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników. Maksymalna wysokość dofinansowania wypłacanego przez ZUS na projekty doradczo-inwestycyjne dla tych przedsiębiorstw wynosi 100 tys. zł, co stanowi aż 90% wydatków kwalifikowanych. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych pracowników wzrasta maksymalna kwota dofinansowania, ale także wkład własny firmy. Małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tys. zł przy dofinansowaniu wynoszącym 80%, duże firmy dostaną do 400 tys. zł, o ile nie przekroczą 20% budżetu projektu podlegającego dofinansowaniu.

 

Wnioski podlegają ocenie dokonywanej przez ZUS. Po pozytywnej weryfikacji podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków pieniężnych następuje po podpisaniu umowy.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie : http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422