• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Przedstawiamy Państwu najciekawsze zestawienie konkursów na dotacje w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2017 roku.

Poniższe zestawienie przydatne będzie przedsiębiorcom z sektora MŚP, poszukującym wsparcia dla prowadzonych/planowanych badań oraz  inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy z innowacją przekraczającą skalę kraju powinni zastanowić się nad działaniami w ramach programu Horyzont 2020.

 

 

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Szybka ścieżka

 

Cel projektu: Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe         

 

Przydatne informacje:

 

·        Minimalna wartość projektu: 2 mln zł

 

·        Maksymalna  wartość projektu - 50 mln euro

 

·        Poziom dofinansowania:

 

- Prace rozwojowe: do 60%

 

- Badania przemysłowe: do 80%

 

Terminy naborów :

 

Nabór I: 01.02. - 30.06.

 

Nabór II: 01.08. do 31.12.

 

1.2 Sektorowe programy B+R

 

Cel projektu: Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

 

Minimalna wartość projektu: 1-2 mln PLN.

 

Poziom dofinansowania:

 

- Prace rozwojowe: do 60%

 

- Badania przemysłowe: do 80%

 

Projekt musi wpisywać się w KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacje) oraz musi być jednakowy z sektorową agendą badawczą konkretnego poddziałania.

 

Istnieje możliwość dopuszczenia konsorcjum przedsiębiorców.

 

Terminy naborów:

 

 „PBSE” – elektroenergetyka

 

Nabór: III-IV kwartał

 

Budżet programu: 120 mln zł

 

INNOCHEM  - przemysł chemiczny

 

Nabór: 10.01. do 28.04.

 

Budżet programu: 180 mln zł

 

„INNONEUROPHARM” - farmaceutyka

 

Nabór: 20.01. do 7.04

 

Budżet programu: 190 mln zł

 

„Innowacyjny Recykling” - recycling surowców mineralnych oraz drewna

 

Nabór: 25.01. do 21.04

 

Budżet programu: 90 mln zł

 

„WoodINN” - zakres leśno-drzewny oraz meblarski

 

Nabór: 10.02. - 28.04.

 

Budżet programu: 120 mln zł

 

„GAMEINN” - produkcja gier wideo

 

Nabór: 3.04. do 06.07.

 

Budżet programu: 55 mln zł

 

„INNOSBZ” - systemy bezzałogowe

 

Nabór: III-IV kwartał

 

Budżet programu: 50 mln zł

 

„INNOSTAL”  - przemysł stalowy

 

Nabór: III-IV kwartał

 

Budżet: 95 mln zł

 

„IUSER” - elektronika, teleinformatyka oraz technika informacyjna

 

Nabór: IV Q 2017 do IQ 2018

 

Budżet programu: 150 mln zł    

 

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

 

Wsparcie przy tworzeniu/rozwoju centrów-badawczo rozwojowych.

 

Celem projektów są poniesione wydatki inwestycyjne, usługi doradcze bądź eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł

 

Maksymalna wartość wartość projektu 50 mln zł z wyszczególnieniem :

 

- eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys zł,

 

- usługi doradcze: 500 tys zł

 

Poziom dofinansowania: 25% - 70%

 

Projekt musi wpisywać się w KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacje)

 

Nabór: 3.04 – 7.07

 

Budżet programu: 900 mln zł

 

 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 

Cel projektu: Ochrona międzynarodowa

 

Minimalna wartość dofinansowania 10 tys zł

 

Maksymalna wartość dofinansowania 1 mln zł

 

Poziom dofinansowania: 50%

 

Nabór: 11.04 – 31.12

 

Budżet programu: 50 mln zł

 

 3.2.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R „Badania na rynek”

 

Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie (należy to udokumentować), mających na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

 

Minimalna wartość dofinansowania: 10 mln zł

 

Maksymalna wartość dofinansowania 20 mln zł z wyszczególnieniem :

 

- eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys zł

 

- usługi doradcze: 500 tys zł

 

Poziom dofinansowania: 25% - 70%

 

Nabór I: 08.02. - 28.04.

 

Budżet programu : 800 mln zł

 

Nabór II: 10.2017-01.2018

 

Budżet programu: 750 mln zł

 

3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R „Kredyt technologiczny” 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, których projekty polegają na wdrożeniu innowacji technologicznych. Kredyt technologiczny przyznawany jest przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy wysokości wkładu własnego min. 25%.

 

Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną jak i zrealizowane przez podmioty zewnętrzne projekty, ekspertyzy, koncepcje związane z inwestycją.

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln zł

 

Projekt musi wpisywać się w KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacje)

 

Nabór: 16.01. - 29.03.

 

Budżet programu: 400 mln zł

 

3.3.3  „Go to Brand”  wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

 

Wsparcie przedsiębiorców w promocji międzynarodowej (targi, pokazy itp.)

 

Działalność przedsiębiorcy musi dotyczyć :

 

- Maszyny i urządzenia

 

- IT/ICT

 

- Sprzęt medyczny

 

- Biotechnologia i farmaceutyka

 

- Kosmetyki

 

- Jachty i łodzie

 

- Budowa i wykańczanie budowli

 

- Polskie specjalności żywnościowe

 

- Meble

 

- Sektor usług prozdrowotnych

 

- Moda polska

 

- Części samochodowe i lotnicze

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się:

 

- wynajem, budowa oraz obsługi stoiska wystawowego - do 50% 

 

pozostałe wydatki do 85% ich zakres to:

 

- delegacji oraz zakwaterowania osób uczestniczących w targach;

 

- transport i ubezpieczenie;

 

- opłata rejestracyjna, w tym rezerwacja miejsca wystawowego;

 

- wpis do katalogu targowego; 

 

- udział w seminariach, kongresach oraz konferencjach;

 

Minimalna  wartość dofinansowania - brak

 

Maksymalna wartość dofinansowania 1 mln zł

 

Poziom dofinansowania: 50%,

 

Nabór: 10.01. – 13.03

 

Budżet programu: 200 mln zł

 

4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze

 

Badania przemysłowe / prace rozwojowe

 

Projekt do zrealizowania wyłącznie w ramach konsorcjum minimum jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorstwa.

 

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów

 

Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł

 

Maksymalna wartość dofinansowania - 8 mln zł

 

Poziom dofinansowania

 

- Prace rozwojowe: do 60%

 

- Badania przemysłowe: do 80%

 

Projekt musi wpisywać się w KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacje)

 

Projekt musi wpisywać się w regionalną agendę badawczą Programu

 

Nabór: 28.04. - 12.07.

 

Budżet programu: 250 mln zł

 

4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Dofinansowanie na projekty z zakresu badań przemysłowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja.

 

Przeznaczenie: co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jednostka naukowa, max. 5 podmiotów (co najmniej połowa przedsiębiorcy)

 

Minimalna wartość dofinansowania 2 mln zł.

 

Maksymalna wartość dofinansowania 10 mln zł.

 

Poziom dofinansowania:

 

- Prace rozwojowe: do 60%

 

- Badania przemysłowe: do 80%

 

Projekt musi wpisywać się w KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacje)

 

Nabór: 04.08. - 18.10.

 

Budżet programu: 200 mln zł