• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

Firmy z sektora MŚP do 20 stycznia mogą składać wnioski o dotację w zakresie ochrony własności przemysłowej.

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaoferowała instrument dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zainteresowane są ochroną prawną opracowanych przez siebie rozwiązań. Mówiąc ściślej chodzi tu o poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” programu „Inteligentny Rozwój”.

 

 

Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące m.in. pozyskania patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe. Środki finansowe przeznaczone na konkurs to 50 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 1mln zł, a minimalna — 10 tys. zł.